Hlavní stránka

Úspěch Hájovských mladých hasičů

07.10.2020, Martin Maléř 

Úspěch Hájovských mladých hasičů v Moravskoslezském kraji

Martin Maléř člen výboru SH ČMS SDH Hájov

V sobotu 5. září 2020 se za krásného počasí konal v Českém Těšíně XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“. Ve sportovním areálu „Na Frýdecké“ se sešlo 15 družstev mladších žáků (ročník narození 2009 - 2014) a 17 družstev starších žáků (ročník narození 2005 – 2008) ze 6. okresů Moravskoslezského kraje. Za náš okres se soutěžního klání v obou kategoriích zúčastnila Hájovska družstva. Soutěžní disciplíny začaly po prezenci a slavnostním nástupu v 9,00 hodin. Na slavnostním nástupu přivítal hosty, organizační pracovníky, rozhodčí a všechny soutěžící a soutěž zahájil náměstek starosty KSH MSK pan Stanislav Kotrc. Díky velmi dobré organizaci a přípravě celého areálu probíhalo vše bez problémů a časových skluzů. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Kategorie mladších žáků zahájila soutěžními pokusy na požárním útoku a současně kategorie starších soutěžními pokusy na štafetě 4 x 60 metrů. Disciplína požárního útoku bývá mezi hasiči označována jako „královská disciplína“. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase. Soutěžní družstvo tvoří sedm členů (ve složení chlapců i dívek), jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně: strojník, savice, koš ("košař“), béčka (béčkař), rozdělovač a dva proudaři, kteří běží k terčům a naplní je. Druhou soutěžní disciplínou byla štafeta 4 x 60 m s překážkami. Štafeta je složena ze čtyř členů. Každý z členů štafety zdolává jeden ze čtyř úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky - bariéry, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle. Velmi hezké výkony předváděli všichni soutěžící i přesto, že v letošním roce díky koronaviru byly jejich tréninkové možnosti značně omezeny. Mladí hasiči z Hájova se v konkurenci družstev z jednotlivých okresů vůbec neztratili. V disciplíně požárního útoku se umístili na 2. místě a štafetě 4 x 60 m taktéž na 2. místě. Starší hasiči se v disciplíně požárního útoku umístili na 11. místě a štafetě 4 x 60 m na 3. místě. V jednotlivých soutěžích získávají družstva body za umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) a tyto se postupně sčítají. V kategorii mladších Hájovšti hasiči měli konečný součet 4 body a tímto si vybojovali krásné celkové 1. místo. Starší hasiči se s celkovým součet 14 bodů umístili na 8. místě. Soutěž byla ukončena slavnostním nástupem a předáním cen, včetně putovního poháru a vítězných medailí.

 

Za mladší hasiče soutěžili Josef Sýkora, Markéta Maléřová, Anna Kabátová, Marek Svatoš, Tomáš Staněk, Kryštof Matula, Tereza Jiříková, Elén Hanzelková, Matěj Bílský. Za starší hasiče soutěžili David Kabát, Jakub Kabát, Matěj Maléř, David Jiřík, Martina Kavková, Andrea Šrámková, Hana Mošťková, Katka Mošťková, Veronika Plandorová. Veliké poděkování patří samozřejmě všem soutěžícím za jejich výkony. Všichni šli do soutěže s plným nasazením, odhodláním a samozřejmě touhou po vítězství. Věříme, že naše mládež bude i nadále pokračovat v trénincích a mladí hasiči budou mít takové skvělé výsledky, jaké předvedli na letošních soutěžích. Děkujeme trenérům, rodičům, známým, příznivcům mládežnického požárního sportu a sponzorům za podporu. Také děkujeme městu Příbor, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezskému kraji za finanční výpomoc formou grantu. DÍKY MOC! Hodně štěstí v dalších soutěžích.

Foto Martin Maléř

Vstup do administrace