Hlavní stránka

Naše úspěšná žádost o dotaci

07.10.2020, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 161 členy největší organizací v naší obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.

Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu napříč celého moravskoslezského kraje.

Veškeré tyto naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme vlastními silami ať už z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.

Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.

Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.

V letošním roce vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2020“.

Zaslali jsem projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže SDH Hájov v roce 2020“, který byl Radou Moravskoslezského schválen a byla nám přiznána dotace na pořízení stojanů CTIF, hasičské bariéry, hadic pro požární sport a mzdových nákladů.

Za výše uvedenou dotaci děkujeme Radě Moravskoslezského kraje moc děkujeme.

Vstup do administrace