Hlavní stránka

Úspěšná žádost o dotaci u Národní sportovní agentury

22.12.2023,  

Naše úspěšná žádost o dotaci u Národní sportovní agentury.

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 176 členy největší organizací v naší obci Hájov a rovněž nejpočetnější sbor dobrovolných hasičů v rámci okresu Nový Jičín.

Věkové rozmezí členů sboru je od 5 do 85 let. Celkově máme ve sboru 58 členů z řad dětí a mládeže do 18 let.

Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.

Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu napříč celého moravskoslezského kraje.

Veškeré tyto naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme vlastními silami ať už z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.

Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.

Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.

V roce 2022 vyhlásila Národní sportovní agentura podmínky dotačního programu Můj klub 2023“.

Podali jsme žádost „Můj klub 2023“, která byla Národní sportovní agenturou schválena a byla nám přiznána dotace. Dotace byla využita pro pořízení sportovního vybavení pro mladé hasiče a dorost (hadice pro požární sport, sportovní požární žebřík, čepice, nákrčníky, tretry a sportovní kalhoty). Část prostředků byla využity pro mzdy trenérů.

Za výše uvedenou dotaci Národní sportovní agentuře moc děkujeme.

 

 (titul.png)

 

   

Vstup do administrace