Hlavní stránka

Naše úspěšná žádost o dotaci od Moravskoslezského kraje.

11.08.2021, Tomáš Bordovský 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 161 členy největší organizací v naší obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.
Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu napříč celého moravskoslezského kraje.
Veškeré tyto naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme vlastními silami ať už z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.
Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.
Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.
V letošním roce vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje Dotační programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2021“.
Zaslali jsem projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže SDH Hájov v roce 2021“, který byl Radou Moravskoslezského schválen. Byla nám přiznána dotace na pořízení terčů, rozdělovače a hadic pro požární sport a dále tunelu pro CTIF, party stanu 5x10m a úhradu části mzdových nákladů.
Za výše uvedenou dotaci děkujeme Radě Moravskoslezského kraje moc děkujeme.

 (01.png)

Vstup do administrace