Hlavní stránka

Naše úspěšná žádost o dotaci

02.09.2019, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 158 členy největší organizací v naší obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.

Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportunapříč celého moravskoslezského kraje.

Veškeré naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.

Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.

Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.

V březnu letošního roku vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“.

Zaslali jsme projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže SDH Hájov v roce2019“, který byl Radou Moravskoslezského schválen a v červnu letošního roku nám bylapřiznána dotace ve výši 80 000 Kč.

Za výše uvedenou dotaci Radě Moravskoslezského kraje moc děkujeme.

Vstup do administrace