Hlavní stránka

Sběr železného šrotu

09.04.2021, Ondřej Sýkora 

2021 Sber srotu

Sběr železného šrotu

15.03.2021, Ondřej Sýkora 

Vážení spoluobčané sbor dobrovolných hasičů pravidelně pořádá v měsíci březnu sběr železného šrotu a papíru.
Cílem této akce je získání finančních prostředků na činnost sboru a převážně je určen pro rozvoj mladých hasičů.
I v letošním roce jsme měli tuto akci naplánovanou na tuto sobotu 20.března, ale vzhledem k aktuální situaci jsme  nuceni sběr železného šrotu odložit na pozdější dobu. Prosíme zachovejte nám přízeň. O novém termínu sběru šrotu vás budeme informovat.
 
Děkujeme za pochopení. Sbor dobrovolných hasičů Hájov.

Přerušení tréninku

12.10.2020, Martin Maléř (Mladší žáci - aktuality) 

Po dlouhém rozhodování a zvážení veškerých možností, přerušujeme od dnešního dne tj. 12.10.2020 až do odvolání veškeré tréninky mladších hasičů, z důvodu epidemie covid-19. Tréninky budou obnoveny, jakmile to bude možné. Budeme následně informovat emailem, sms, popř. na stránkách SDH Hájov.  

 

Úspěch Hájovských mladých hasičů

07.10.2020, Martin Maléř 

Úspěch Hájovských mladých hasičů v Moravskoslezském kraji

Martin Maléř člen výboru SH ČMS SDH Hájov

V sobotu 5. září 2020 se za krásného počasí konal v Českém Těšíně XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“. Ve sportovním areálu „Na Frýdecké“ se sešlo 15 družstev mladších žáků (ročník narození 2009 - 2014) a 17 družstev starších žáků (ročník narození 2005 – 2008) ze 6. okresů Moravskoslezského kraje. Za náš okres se soutěžního klání v obou kategoriích zúčastnila Hájovska družstva. Soutěžní disciplíny začaly po prezenci a slavnostním nástupu v 9,00 hodin. Na slavnostním nástupu přivítal hosty, organizační pracovníky, rozhodčí a všechny soutěžící a soutěž zahájil náměstek starosty KSH MSK pan Stanislav Kotrc. Díky velmi dobré organizaci a přípravě celého areálu probíhalo vše bez problémů a časových skluzů. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Kategorie mladších žáků zahájila soutěžními pokusy na požárním útoku a současně kategorie starších soutěžními pokusy na štafetě 4 x 60 metrů. Disciplína požárního útoku bývá mezi hasiči označována jako „královská disciplína“. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase. Soutěžní družstvo tvoří sedm členů (ve složení chlapců i dívek), jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně: strojník, savice, koš ("košař“), béčka (béčkař), rozdělovač a dva proudaři, kteří běží k terčům a naplní je. Druhou soutěžní disciplínou byla štafeta 4 x 60 m s překážkami. Štafeta je složena ze čtyř členů. Každý z členů štafety zdolává jeden ze čtyř úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky - bariéry, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle. Velmi hezké výkony předváděli všichni soutěžící i přesto, že v letošním roce díky koronaviru byly jejich tréninkové možnosti značně omezeny. Mladí hasiči z Hájova se v konkurenci družstev z jednotlivých okresů vůbec neztratili. V disciplíně požárního útoku se umístili na 2. místě a štafetě 4 x 60 m taktéž na 2. místě. Starší hasiči se v disciplíně požárního útoku umístili na 11. místě a štafetě 4 x 60 m na 3. místě. V jednotlivých soutěžích získávají družstva body za umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body atd.) a tyto se postupně sčítají. V kategorii mladších Hájovšti hasiči měli konečný součet 4 body a tímto si vybojovali krásné celkové 1. místo. Starší hasiči se s celkovým součet 14 bodů umístili na 8. místě. Soutěž byla ukončena slavnostním nástupem a předáním cen, včetně putovního poháru a vítězných medailí.

 

Za mladší hasiče soutěžili Josef Sýkora, Markéta Maléřová, Anna Kabátová, Marek Svatoš, Tomáš Staněk, Kryštof Matula, Tereza Jiříková, Elén Hanzelková, Matěj Bílský. Za starší hasiče soutěžili David Kabát, Jakub Kabát, Matěj Maléř, David Jiřík, Martina Kavková, Andrea Šrámková, Hana Mošťková, Katka Mošťková, Veronika Plandorová. Veliké poděkování patří samozřejmě všem soutěžícím za jejich výkony. Všichni šli do soutěže s plným nasazením, odhodláním a samozřejmě touhou po vítězství. Věříme, že naše mládež bude i nadále pokračovat v trénincích a mladí hasiči budou mít takové skvělé výsledky, jaké předvedli na letošních soutěžích. Děkujeme trenérům, rodičům, známým, příznivcům mládežnického požárního sportu a sponzorům za podporu. Také děkujeme městu Příbor, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezskému kraji za finanční výpomoc formou grantu. DÍKY MOC! Hodně štěstí v dalších soutěžích.

Foto Martin Maléř

Naše úspěšná žádost o dotaci

07.10.2020, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 161 členy největší organizací v naší obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.

Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu napříč celého moravskoslezského kraje.

Veškeré tyto naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme vlastními silami ať už z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.

Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.

Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.

V letošním roce vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2020“.

Zaslali jsem projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže SDH Hájov v roce 2020“, který byl Radou Moravskoslezského schválen a byla nám přiznána dotace na pořízení stojanů CTIF, hasičské bariéry, hadic pro požární sport a mzdových nákladů.

Za výše uvedenou dotaci děkujeme Radě Moravskoslezského kraje moc děkujeme.

Hájovský pohár

01.09.2020, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá 11. ročník poharové soutěže v požárním útoku

O Hájovský pohár


která je zároveň zařazena do 16. ročníku Beskydské ligy.
Datum konáni je sobota 5.9.2020 pod obecním domem (areál výletiště) začátek je v 20:15.
 

Pozvánka a Propozice

Sběr železného šrotu

28.04.2020, Ondřej Sýkora 

10.03.2020, Ondřej Sýkora 

V sobotu 7. 3. jsme se zúčastnili zimní soutěže mladých hasičů v obci Tichá v disciplíně uzlování a zapojovaní spojek na základně. Soutěž probíhala v kategoriích mladší, starší žáci a dorostenci.

Z našeho sboru se zúčastnili dvě družstva mladších, starších a také si zasoutěžili i jednotlivci.

Mladší družstva se umístila na 3. a 5. místě, starší družstva na 2. a 5. místě. V jednotlivcích se v kategoriích mladších umístili v první pětici tři naší borci: 4. místo - Anna Kabátová, 2. místo - Tomáš Staněk, 1. místo - Markéta Maléřová.

V družstvech mladších se soutěže zúčastnili i zástupci nejmladších z řad začátečníků a to Pavlína Sýkorová a Lada Mošťková. Mile překvapili a v konkurenci zkušenějších závodníků vůbec nezaostávali. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci našeho sboru.

Sběr železného šrotu

10.03.2020, Ondřej Sýkora 

Hasičský maškarní ples

20.01.2020, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá
v sobotu 8. února 2020 do sálu kulturního domu na tradiční

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Začátek v 19:30 hodin

K tanci a poslechu hraje YPSILON

Vstupné 90 Kč

Předprodej vstupenek ve středu 29.ledna 2020 od 17 do 18 hod. v hasičárně – tel.737 608 876

Ať už v masce nebo bez, všichni jsou srdečně zváni

Pozvánka

Veřejné bruslení s hokejem

09.01.2020, Ondřej Sýkora 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá pro všechny zájemce - děti, mládež a dospělé

Veřejné bruslení s hokejem

na zimním stadióně v Kopřivnici v sobotu 1. února 2020 od 14:15 do 15:30 hodin.
Doprava je individuální.
Pronájem ledové plochy uveden pod hlavičkou HASIČI HÁJOV, ale je uspořádaný pro hájovské děti, mládež a dospělé.

Budeme se těšit, že přijdete podpořit tuto sportovní akci.

Výroční valná hromada

12.12.2019, Ondřej Sýkora 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov zve všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
která se uskuteční v neděli 15.12.2019 v 16 hodin v sále místního pohostinství.

Jalůvka Vojtěch
starosta SDH Hájov

Mikulášská nadílka

22.11.2019, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hájov
zve všechny děti a ostatní občany v sobotu 30. listopadu 2019 na

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

s rozsvícením vánočního stromu

 

Mikuláš s čerty přijedou v kočáře taženém koňmi 

Mikulášská nadílka se uskuteční na prostranství před Obecním domem.

Začátek v 16:30 hod.

Bude připraveno bohaté občerstvení pro děti i dospělé.

Pozvánka

Soutěž mladých hasičů

01.10.2019, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá v sobotu 5.října 2019

Okresní kolo hry PLAMEN 2019-2020

mladých hasičů a dorostu.

Soutěž se skládá ze dvou disciplín :
1. Branný závod družstev a jednotlivců. Start branného závodu bude od 8:00
hod. od místní školky. Trať závodu povede místními částmi naší obce a v
přilehlých lesích.
2. Štafeta družstev na 4 x 60 m. Tato disciplína bude probíhat na hasičské
dráze u bývalého zahradnictví v době od 9:00 do 12:00 hod.

Zveme všechny občany, aby se přišli podívat na tuto
hasičskou soutěž mladých hasičů, kterou náš sbor pořádá
znovu po 12 letech a zároveň podpořili svým povzbuzováním
naše mladé hasiče.


Vážení spoluobčané, vzhledem ke konání okresního kola hry PLAMEN mladých hasičů v naší obci, bychom Vás chtěli v sobotu 6.října požádat o zvýšenou opatrnost při jízdě po místních komunikacích, kde se budou pohybovat mladí hasiči a dbát pokynů pořadatelské služby. Zároveň vás chceme požádat o zabezpečení volně pobíhajících psů a ostatních domácích zvířat.

Pozvánka

HASIČKY Z HÁJOVA NA KRAJSKÉM KOLE

12.09.2019, Ondřej Sýkora 

HASIČKY Z HÁJOVA NA KRAJSKÉM KOLE V POŽÁRNÍM SPORTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Cíl letošní sezóny byl jasný. Jelikož jsme se rozhodly nepřihlásit do žádné ligy v soutěžích kategorie požárních útoků, vydaly jsme se tím na náročnější cestu. Požární sport dává možnost také tzv. postupových kol, kdy musíte vyhrát nejprve okrskové kolo, dále okresní kolo, poté krajské kolo a následně můžete bojovat v celorepublikovém klání. A toto pro nás byla výzva, kterou jsme díky skvělému týmu chtěly alespoň okusit.

V okrskovém kole konaného v Příboru jsme vyhrály a postup do okresního byl jistý. Tam jsme narazily především na naše dlouholeté rivalky, hasičky z Tísku, které se těmto postupovým soutěžím věnují každý rok. Bojovaly jsme statečně, a když to do poslední chvíle vypadlo, že tento skvělý tým žen z Tísku neudoláme, po třetí disciplíně bylo jasno! „Cože, vážně??? Supeeer, jedeme na kraj!!!“ Znělo ústy hájovských hasiček přes letní stadion v Novém Jičíně.

Radost byla veliká, ale to vše byl jen začátek. Nemohly jsme si přece na krajském kole ustřihnout ostudu a tak jsme začaly trénovat ještě pilněji a tvrději. Chtěly jsme přece našim následníkům z řad mladých hasičů ukázat, že ne jen oni, ale i my starší tomu dáváme vše, co můžeme, a chceme něčeho dosáhnout.

O čtyři týdny později jsme již byli na cestě do Přerova, kde se 15. - 16. června konalo krajské kolo v požárním sportu. Věděly jsme, že na postup na republiku pravděpodobně nemáme, jelikož družstvo žen SDH Michálkovice z okresu Ostrava je každým rokem opravdu „našlapané“, ale my holky z téhle naší malé vesničky jsme se nechtěly nechat zahanbit.

V sobotu byly na programu disciplíny Běh na 100m s překážkami a Štafeta 4x100m s překážkami. V první disciplíně jsme skončily na skvělém 2. místě, což byl úžasný začátek. V druhé disciplíně jsme měli bohužel malé rezervy ve zdolání prvního úseku, nové překážky pro ženská družstva, a to zdolání tzv. domečku. Jde o výšlap přes žebřík na dřevený domeček, následně přes domek přeběhnout, seskočit ze dvou metrů přes pomocný můstek a předat štafetu dále. Zde jsme ztratily pár drahocenných setinek a celou tuto disciplínu jsme dokončily na 4. místě.

Sobotním disciplínám odzvonilo a my jsme se mohly přesunout na ubytování, které pro nás pořadatelé z kraje přichystali. Zabydlely jsme se, odpočívaly a psychicky se připravovaly na vyvrcholení této soutěže.

V neděli nás čekala disciplína požární útok s vodou. Věděly jsme, že toto je naše silnější disciplína, ve které můžeme zazářit. Jak už tak ale někdy bývá, ne vždy přeje štěstí. Každý tým má dva pokusy a do konečného výsledku se počítá ten lepší – dříve dokončený pokus. Díky drobným problémům s vybavením jsme bohužel první pokus ani neodstartovaly a tak jsme musely spoléhat na jedinou šanci, která nám zbyla. Všechno vypadalo dobře, útok byl rozběhnut na první místo, ale abychom zdolaly zatím vedoucí Těškovice, musely jsme naplnit terče 5 litry vody do 26 vteřin. Na jednom proudu to sice bylo dříve, ale prostřik na druhém znamenal, že s výsledným časem 30,37s si zapisujeme i tak krásné a tvrdě vydřené 3. místo v poslední disciplíně.

Víkendové sportovní klání bylo u konce a my už jsme čekaly na slavnostní vyhlášení. To už jsme ovšem věděly, že konečným součtem bodů na krajské soutěži v požárním sportu Moravskoslezského kraje jsme celkově skončily na 3. místě. Byl to pro nás opravdu úspěch, mít možnost reprezentovat okres Nový Jičín, soupeřit s těmi nejlepšími v celém kraji a vybojovat bronz na tak vysoké soutěži. Nemalou zásluhu na tom všem má náš úžasný trenér Michal Kabát, bez kterého by se nic z toho, co jsme dokázaly, nikdy nepodařilo. Měl s námi velikou trpělivost a hlavně spoustu práce, a my mu moc děkujeme, že nás dovedl tak daleko, jak jen to šlo. DÍKY TRENÉRE!!! A doufáme, že to s námi příští rok opět zkusíš.

Monika Kabátová, členka SDH Hájov

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace