Aktuality

Soutěž mladých hasičů

Autor: Ondřej SýkoraDatum: 01.10.2019

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá v sobotu 5.října 2019

Okresní kolo hry PLAMEN 2019-2020

mladých hasičů a dorostu.

Soutěž se skládá ze dvou disciplín :
1. Branný závod družstev a jednotlivců. Start branného závodu bude od 8:00
hod. od místní školky. Trať závodu povede místními částmi naší obce a v
přilehlých lesích.
2. Štafeta družstev na 4 x 60 m. Tato disciplína bude probíhat na hasičské
dráze u bývalého zahradnictví v době od 9:00 do 12:00 hod.

Zveme všechny občany, aby se přišli podívat na tuto
hasičskou soutěž mladých hasičů, kterou náš sbor pořádá
znovu po 12 letech a zároveň podpořili svým povzbuzováním
naše mladé hasiče.


Vážení spoluobčané, vzhledem ke konání okresního kola hry PLAMEN mladých hasičů v naší obci, bychom Vás chtěli v sobotu 6.října požádat o zvýšenou opatrnost při jízdě po místních komunikacích, kde se budou pohybovat mladí hasiči a dbát pokynů pořadatelské služby. Zároveň vás chceme požádat o zabezpečení volně pobíhajících psů a ostatních domácích zvířat.

Pozvánka

HASIČKY Z HÁJOVA NA KRAJSKÉM KOLE

Autor: Ondřej SýkoraDatum: 12.09.2019

HASIČKY Z HÁJOVA NA KRAJSKÉM KOLE V POŽÁRNÍM SPORTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Cíl letošní sezóny byl jasný. Jelikož jsme se rozhodly nepřihlásit do žádné ligy v soutěžích kategorie požárních útoků, vydaly jsme se tím na náročnější cestu. Požární sport dává možnost také tzv. postupových kol, kdy musíte vyhrát nejprve okrskové kolo, dále okresní kolo, poté krajské kolo a následně můžete bojovat v celorepublikovém klání. A toto pro nás byla výzva, kterou jsme díky skvělému týmu chtěly alespoň okusit.

V okrskovém kole konaného v Příboru jsme vyhrály a postup do okresního byl jistý. Tam jsme narazily především na naše dlouholeté rivalky, hasičky z Tísku, které se těmto postupovým soutěžím věnují každý rok. Bojovaly jsme statečně, a když to do poslední chvíle vypadlo, že tento skvělý tým žen z Tísku neudoláme, po třetí disciplíně bylo jasno! „Cože, vážně??? Supeeer, jedeme na kraj!!!“ Znělo ústy hájovských hasiček přes letní stadion v Novém Jičíně.

Radost byla veliká, ale to vše byl jen začátek. Nemohly jsme si přece na krajském kole ustřihnout ostudu a tak jsme začaly trénovat ještě pilněji a tvrději. Chtěly jsme přece našim následníkům z řad mladých hasičů ukázat, že ne jen oni, ale i my starší tomu dáváme vše, co můžeme, a chceme něčeho dosáhnout.

O čtyři týdny později jsme již byli na cestě do Přerova, kde se 15. - 16. června konalo krajské kolo v požárním sportu. Věděly jsme, že na postup na republiku pravděpodobně nemáme, jelikož družstvo žen SDH Michálkovice z okresu Ostrava je každým rokem opravdu „našlapané“, ale my holky z téhle naší malé vesničky jsme se nechtěly nechat zahanbit.

V sobotu byly na programu disciplíny Běh na 100m s překážkami a Štafeta 4x100m s překážkami. V první disciplíně jsme skončily na skvělém 2. místě, což byl úžasný začátek. V druhé disciplíně jsme měli bohužel malé rezervy ve zdolání prvního úseku, nové překážky pro ženská družstva, a to zdolání tzv. domečku. Jde o výšlap přes žebřík na dřevený domeček, následně přes domek přeběhnout, seskočit ze dvou metrů přes pomocný můstek a předat štafetu dále. Zde jsme ztratily pár drahocenných setinek a celou tuto disciplínu jsme dokončily na 4. místě.

Sobotním disciplínám odzvonilo a my jsme se mohly přesunout na ubytování, které pro nás pořadatelé z kraje přichystali. Zabydlely jsme se, odpočívaly a psychicky se připravovaly na vyvrcholení této soutěže.

V neděli nás čekala disciplína požární útok s vodou. Věděly jsme, že toto je naše silnější disciplína, ve které můžeme zazářit. Jak už tak ale někdy bývá, ne vždy přeje štěstí. Každý tým má dva pokusy a do konečného výsledku se počítá ten lepší – dříve dokončený pokus. Díky drobným problémům s vybavením jsme bohužel první pokus ani neodstartovaly a tak jsme musely spoléhat na jedinou šanci, která nám zbyla. Všechno vypadalo dobře, útok byl rozběhnut na první místo, ale abychom zdolaly zatím vedoucí Těškovice, musely jsme naplnit terče 5 litry vody do 26 vteřin. Na jednom proudu to sice bylo dříve, ale prostřik na druhém znamenal, že s výsledným časem 30,37s si zapisujeme i tak krásné a tvrdě vydřené 3. místo v poslední disciplíně.

Víkendové sportovní klání bylo u konce a my už jsme čekaly na slavnostní vyhlášení. To už jsme ovšem věděly, že konečným součtem bodů na krajské soutěži v požárním sportu Moravskoslezského kraje jsme celkově skončily na 3. místě. Byl to pro nás opravdu úspěch, mít možnost reprezentovat okres Nový Jičín, soupeřit s těmi nejlepšími v celém kraji a vybojovat bronz na tak vysoké soutěži. Nemalou zásluhu na tom všem má náš úžasný trenér Michal Kabát, bez kterého by se nic z toho, co jsme dokázaly, nikdy nepodařilo. Měl s námi velikou trpělivost a hlavně spoustu práce, a my mu moc děkujeme, že nás dovedl tak daleko, jak jen to šlo. DÍKY TRENÉRE!!! A doufáme, že to s námi příští rok opět zkusíš.

Monika Kabátová, členka SDH Hájov

Naše úspěšná žádost o dotaci

Autor: Ondřej SýkoraDatum: 02.09.2019

Naše úspěšná žádost o dotaci od Rady Moravskoslezského kraje.

Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 159 členy největší organizací v naší obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku řadu sportovních a kulturně-společenských akcí.

Sportovní družstva našeho sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu napříč celého moravskoslezského kraje.

Veškeré tyto naše sportovní aktivity by nebylo možné provádět bez finanční podpory a grantů. Spoléhat se jen na finanční prostředky, které jak se říká si sami vyděláme vlastními silami ať už z našich společensko-kulturních akcí, by určitě na výraznější rozvoj našich sportovních aktiv nestačilo a znamenalo by jen pouhé udržování sboru.

Roční náklady na činnost sboru jsou nemalé a vzhledem k tomu, že stále máme nápady, co by se dalo ještě vylepšit, zapojujeme se do dotačních programů i my.

Je to sice práce náročná a zdlouhavá a členové sboru tráví nad žádostmi a s tím související doklady spousty času, ale tato práce přináší své ovoce.

V letošním roce vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje podmínky dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019“.

Zaslali jsem projekt „Vybavení mládežnických sportovních družstev SDH Hájov“, který byl Radou Moravskoslezského schválen a byla nám přiznána dotace na pořízení nástřikových terčů pro výcvik mladých hasičů.

Za výše uvedenou dotaci děkujeme Radě Moravskoslezského kraje moc děkujeme.

Hájovský pohár

Autor: David PolášekDatum: 14.08.2019

Sbor dobrovolných hasičů Hájov ve spolupráci s osadním výborem pořádá 10. ročník pohárové soutěže v požárním útoku

O Hájovský pohár

která je zároveň 11. kolem 15. ročníku Beskydské ligy.

Datum konáni je sobota 7.9.2019 pod hasičskou zbrojnicí (areál výletiště) začátek je v 20:15.

Ostatní informace v sekci soutěž.

Otevřít propozice.

Víkendový pobyt pro mladé hasiče z Hájova

Autor: Martin MaléřDatum: 14.08.2019

 Víkendový pobyt pro mladé hasiče z Hájova

Martin Maléř člen výboru SDH Hájov

Po soutěžích, které letos mladší a starší hasiči SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Hájov měli za sebou, jsme za odměnu odjeli na třídenní soustředění, za účelem přípravy na plánované akce v roce 2019 - 2020. Pro soustředí jsme si opět vybrali, jako v předchozím roce, krásné prostředí Turistické základny TOM Kamenka, nacházející se na okraji vísky Kamenka (mezi Vítkovem a Odrami).

Zorganizování a plánování probíhalo se značným předstihem. Vše naplno začalo ve čtvrtek 20. června v odpoledních hodinách srazem před hasičskou zbrojnici místní části Hájov. Naložily se batohy do aut, zkontroloval se seznam a provedl se nástup účastníků. Hlavní vedoucí mladých hasičů Martin Kabát rozdělil účastníky na dvě skupiny. Zdatnější se vydali zdolat trasu z místní části Hájov do vesnice Kamenka na kolech a ti méně zdatní vlakem zakončenou pěknou procházkou.

Před 19. hodinou jsme dorazili do cíle. Mladší děti se ubytovali v budově a starší si začali stavět stany. Postupně jsme se všichni ubytovali, nasvačili a poté jsme se sešli venku před budovou, kde jsme si řekli pár pravidel k ubytování a k celému programu soustředění. V rámci soustředění byli mladší a starší hasiči rozděleni do družstev. Každé družstvo si vymyslelo název a pod vedením svých kapitánů plnili zdatně soutěže a úkoly vedoucích, za které byli hodnoceni a odměňováni. Vzhledem ke slunečnému a poměrně i teplému počasí, jsme rozhodli vyrazit na výlet do nedalekého areálu Heipark Tošovice. Děti návštěvu areálu uvítali s nadšením. Společně jsme si užili plno zábavy. Jízdu na oblíbené bobové dráze, tubingu, chůze na chůdách a další. Návštěvu areálu v tomto teplém dni jsme zakončili společným koupáním v místní vodní nádrži s čistou vodou. V rámci pobytu, mladší a starší děti, také využili možnost venkovního a vnitřního zázemí areálu turistické základny k různým společným aktivitám - nohejbal, volejbal, společenské hry, zdokonalování se v požárním sportu, střelba ze vzduchovky na špalíky. Krásné dny plných zážitku jsme končili společně v kruhu u ohně opékáním špekáčků, smažením vaječiny a bramboráků.

V rámci našeho soustředění jsme se také zúčastnili hasičských soutěží „Floriánek CUP“ v obci Lubojaty a Bílovec. Naši mladí hasiči si počínali velmi dobře a vše se zvládlo. Patří jim velké poděkování za vzornou reprezentaci našeho sboru na těchto soutěžích.

Čtvrtečním dnem nám vše začalo a nedělním končilo. Provedl se úklid budovy, venkovních ploch areálu turistické základny, sbalili se stany. Rozdali se svačiny, provedla se kontrola, zda jsou děti řádně oblečené na cestu zpět a pomalu jsme se loučili. Návrat domů do místní části města Příbor Hájov byl opět na kolech a vlakem, který se zvládl bez obtíží. Po 20 hodině jsme dorazili do naší hasičské zbrojnice, kde jsme se rozešli s krásnými zážitky do našich domovů. Mladší a starší hasiči si zaslouží pochvalu za vzorné chování, s jakou píli, snahou vše zvládli a jak k zadaným úkolům na třídenní soustředění přistupovali.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov, tímto děkuje Městu Příbor, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezskému kraji za finanční výpomoc formou grantu, vedení školy ZŠ Npor. Loma Příbor. Poslední slova díků patří rodičům, kteří nám pomohli s přepravou a maminkám, které nám upekly něco na zub. Dále děkujeme vedoucím, za jejich ochotu a práci. Užili jsme si spoustu krásných chvil, na které jen tak nezapomene. Mladí hasiči se už těší na příští rok, určitě zase vyrazíme na nějaké zajímavé místo.

počet zobrazených novinek:
Vstup do administrace Aktuality přes RSS
 
 

Spolupracující organizace
 

Nadcházející soutěže

MístoDatumOdjezdTým
více informací...
 

Trénink (47. týden)

 

Historie soutěží

MístoDatumTýmUmíst.*
Široký důl-Lenin26.10. 77  
Fryčovice14.09.  
Fryčovice14.09. Ž 14  
Fryčovice14.09. "35"  
Fryčovice14.09.    
Fryčovice14.09.  
Fryčovice14.09. "35"  
Trnávka13.09. Ž  
Trnávka13.09.    
Trnávka13.09.  
Trnávka13.09. "35" 12  
Hájov07.09. Ž  
Hájov07.09.  
Hájov07.09.  
Hájov07.09. Ž  
Hájov07.09. 12  
Hájov07.09.    
Hájov07.09. "35"  
Hájov07.09. "35"  
Petřvald 31.08. Ž  
Skalite25.08. 11  
Skalite25.08.  
Skalite25.08. Ž  
Skalite25.08.  
Raková24.08.  
Raková24.08. Ž  
Karolinka24.08. 18  
Karolinka24.08.  
Karolinka24.08. Ž  
Karolinka24.08. Ž  
Karolinka24.08. "35"  
Stanislavice17.08. 16  
Stanislavice17.08. Ž 16  
Dolní Bečva11.08.  
Skalice10.08. Ž  
Skalice10.08.  
Skalice10.08. "35"  
Stará Ves10.08. 38  
Hukvaldy03.08.  
Hukvaldy03.08. Ž  
Hukvaldy03.08. "35"  
Hukvaldy03.08. "35"  
Hukvaldy03.08.    
Hukvaldy03.08.  
Výškovice02.08. Ž  
Výškovice02.08.  
Vyšní Lhoty27.07.  
Vyšní Lhoty27.07. "35"  
Vyšní Lhoty27.07. Ž  
Vyšní Lhoty27.07. "35"  
Vyšní Lhoty27.07.   10  
Vyšní Lhoty27.07. 17  
Nová Ves20.07. Ž  
Nová Ves20.07. "35"  
Nová Ves20.07.  
Nová Ves20.07. "35"  
Nová Ves20.07.   13  
Trojanovice20.07. Ž  
Trojanovice20.07.  
Velké Karlovice- Tísňavy14.07. Ž  
Velké Karlovice- Tísňavy14.07.  
Nýdek13.07.  
Nýdek13.07. Ž  
Zavišice13.07.  
Zavišice13.07. Ž  
Veselá13.07.  
Veselá13.07. Ž  
Veselá13.07. "35"  
Veselá13.07. "35"  
Frýdek06.07. Ž  
Frýdek06.07. 19  
Metylovice06.07. 31  
Metylovice06.07. Ž 19  
Metylovice06.07. "35"  
Metylovice06.07.    
Palkovice29.06. Ž 13  
Palkovice29.06. 19  
Palkovice29.06. "35"  
Palkovice29.06. Ž  
Svinov29.06. 32  
Pstruží 29.06. 11  
Pstruží 29.06. Ž  
Mniší22.06. Ž  
Mniší22.06. 19  
Mniší22.06. "35"  
Mniší22.06. "35"  
Baška22.06.  
Oprechtice15.06. "35"  
Brušperk08.06. Ž  
Brušperk08.06. 11  
Petřvald07.06.  
Petřvald07.06. Ž  
Petřvald 07.06.    
Petřvald07.06. "35"  
Výškovice02.06. 17  
Výškovice02.06. Ž  
Výškovice02.06. "35"  
Bystré01.06. 16  
Bystré01.06. "35"  
Bystré01.06. "35"  
Fryčovice26.05. Ž 15  
Fryčovice26.05. 17  
Tísek25.05. Ž  
Tísek25.05. 14  
Kunčice10.05.  
Kunčice10.05. Ž  
Bravinné03.05.   
Bílovec27.04. Ž  
Bílovec27.04. 13  
* Odkaz na video
více informací...
 

 

počítadlo.abz.cz
 

webmaster:Syky®